Bình chậu phun cát

Bình phun cát  - chậu phun cát hay còn gọi là bình đất nung - chậu đất nung được các nghệ nhân tạo ra từ những khối đất sét vô tri của vùng đất Bình Dương thành những sản phẩm mang hồn cho không gian sống của bạn. Bình phun cát - chậu phun cát (bình đất nung - chậu đất nung) có nhiều kiểu mẫu phù hợp với việc thiết kế cảnh quan khu vườn của bạn hoặc những góc xanh trong gia đình.