ĐẠI LÝ

Nhằm mở rộng thị trường phân phối khu vực phía Bắc, chúng tôi cần tìm kiếm nhà phân phối.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Ms Xuân Thị Dịu - 0938 07 01 87
Mail : gomngoaitroi@gmail.com 

31