BURBLING BEAUTY - 3140BBLA

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

57                                                               90