ROMAN JAR - 4204BBSE

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

60                                                               117

52                                                               101                                                               

47                                                               95