TALL STARFRUIT - 4205BBSW

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

57                                                               141

57                                                               116                                                                

45                                                               88