TALL WEDGE PLTR - 4238BB

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

44                                                               80

34                                                               60