SLAB SQUARE PLANTER - 5011BB

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

42                                                               68

31                                                               59