ROMAN JAR - 6360BBAD3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

60                                                               118

52                                                               104                                                               

48                                                               96