WATER JAR - 6802BB.ANI

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

47                                                               88

47                                                               69                                                               

47                                                               49