SHORT MILAN - 7005BL3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

42                                                               43

32                                                               32                                                                

22                                                               22