CUBE SET - 7010FL

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

45                                                               40

35                                                               31                                                                

23                                                               23