DIVIDERS - 7023BL2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)40                                                               67

40                                                               60                                                                

30                                                               47