TALL SQ PLANTER - 7061BL3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

40                                                               60

30                                                               50                                                                

20                                                               40