TALL ROUND PLANTER - 7063BL4

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

60                                                               67

44                                                               52                                                                

35                                                               39

25                                                               27