COLOGNE PLANTER - 7067BL3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

47                                                               52

30                                                               45                                                               

19                                                               30