TALL TAPER - 7072BL4

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

50                                                               102

40                                                               90                                                                

30                                                               55

19                                                               45