TERRAZZO LOW BOWL - 7093WH2

 

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

54                                                               17

44                                                               14