SQUARE BULB BOWL - 7098GM3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

55                                                               14

42                                                               14                                                                

34                                                               11