URBAN PLANTER - 7120BL2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

70                                                               50                                                                   

55                                                               40