OCEAN BOWL LIGHT WEIGHT - 7283BBBL

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

102                                                             46                                                                   

90                                                               35                                                                  

70                                                               26