LAVA TOPPING STONE - 1954VOL

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

3                                                                  5