CUSTOM PAVING - 1952VO

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

110                                                              72