CUBA PLANTER SET3 - 1951VO3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

45                                                               40

35                                                               31                                                                

25                                                               25