TALL SQUARE PLANTER - 1949VO2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

35                                                               71

26                                                               55