TALL QUARE PLANTER - 1932VO

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

40                                                               60

40                                                               80                                                                

40                                                               100

40                                                               120