MOD POND - 5181OS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

90                                                               64                                                                  

70                                                               52                                                                  

53                                                               39