SALA POND - 5184OS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

100                                                             45                                                                

74                                                               35                                                                  

50                                                               26