SALA BOWL POND - 5189OS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

95                                                               45                                                                   

70                                                               34                                                                   

50                                                               28