SAUCE JAR - 5216OS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

72                                                               60                                                                   

58                                                               50                                                                   

43                                                               38