HONEY TALL SPOON - 5230OS

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

70                                                               92