PERFUME JAR - 5302OS2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

56                                                               117                                                                

42                                                               84