FLARED PLANTER - 5311OS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

54                                                               55                                                                   

40                                                               43                                                                  

30                                                               30