ROLL TOP BOWL - 5316OS4

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

70                                                               30                                                                   

53                                                               24                                                                   

44                                                               19                                                                  

34                                                               15