ROPE PLANTER - 5344OS4

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

78                                                               49                                                                   

60                                                               40                                                                   

46                                                               31                                                                   

33                                                               23