CANNIBAL JAR - 5351OS

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

90                                                               68