FRENCH PLANER - 5367OS

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

60                                                               64                                                                 

75                                                               90