TALL WEDGE PLTR - 2010AQL

 

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

39                                                               92                                                                   

43                                                               60