CRUCBLE PLTR - 2270OG

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

53                                                               64                                                                   

44                                                               57                                                                   

36                                                               49                                                                   

27                                                               42