SWIRL LINE PLANTER - 2302AQ3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

63                                                               70                                                                   

46                                                               60                                                                   

34                                                               48