SPARTAN - 6402AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

63                                                               172                                                                 200