EGYPTIAN - 6581AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

44                                                               68                                                                   34