AT - 6802AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

47                                                               88                                                                   58

47                                                               69                                                                   45

47                                                               49                                                                   24