BEE HIVE JAR - 6803AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

62                                                               84                                                                   90

56                                                               72                                                                   75

52                                                               60                                                                   56