MONSTER TAPER - 6804AV

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

68                                                               126                                                                 151

72                                                               105                                                                 129

70                                                               83                                                                   100