6807AV2

 

Thông số:

Chiều rộng                                        Chiều cao                                                Trọng lượng (Kg