6808AV

 

Thông số:

Chiều rộng                                        Chiều cao                                                Trọng lượng (Kg)

66                                                      85                                                            90