CANNIBAL JAR - 6851AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                                Trọng lượng (Kg)

90                                                                70                                                                    100