TALL MILAN SQ TAPER - 3009CO3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

43                                                               62                                                                  

33                                                               47                                                              

24                                                               37