U PLANTER - 3011BS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

53                                                               48                                                                  

44                                                               38                                                                 

33                                                               31                                                                 

25                                                               21