SQUARE PLANTER - 3012HM3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

40                                                               36                                                                  

28                                                               28                                                                   

19                                                               19